Petainer – ledare inom innovation av plastbehållare

Petainer image

Petainers erfarenhet och kompetens revolutionerar den ECOnomiska påverkan från förpackningar genom att minska kostnaderna och förbättra hållbarheten samtidigt som de skyddar och varsamt hanterar produkterna från världsledande varumärken. Läs mer om petainerKeg ™ och hur dessa återvinningsbara keggar avsevärt minskar dina kostnader, din tid och dina CO2-avtryck.

PetainerKeg-logo


Petainer – a leader in plastic container innovation (English version)

Petainer image

Petainer’s trusted expertise is revolutionising the ECOnomic impact of packaging by reducing costs and improving sustainability, whilst also protecting the products of world-leading brands. Learn more about the petainerKeg™ and how it can significantly reduce your costs, time and carbon footprint (english version).

PetainerKeg-logo


 

6wSP3SMO